بایگانی نویسنده: پریسا

تلخ شبیه زهر.

یکشنبه شب. به ساعت این فسقل ساعت۷و۲۲دقیقه. یکی بود یکی نبود. غیر از خدایی که همیشه گفتیم و همیشه میگیم (بیشتر…) اولین کسی باشید که این پست را میپسندد. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 4 پاسخ

جمعه سیاه.

بعد از ظهر جمعه. ساعت۲۰دقیقه به۴عصر. مادرم خوابه. سرماخوردگی و تب و… درس می خونم. تمرین های کانون. (بیشتر…) اولین کسی باشید که این پست را میپسندد. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 2 پاسخ

رنگارنگ.

عصر جمعه. میشه الان از کلاس و درس و این ترم و تفاوت کتاب ها و شروع قریب الوقوع کلاس های انفرادی و مشکل (بیشتر…) اولین کسی باشید که این پست را میپسندد. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 2 پاسخ

چیزی از دیشب.

۵شنبه شب. اینترنته, … از بس پرتم کرد هوا شوت شدم پایین الان حالم پشت و رو شده. درس می خونم. دوره پری (بیشتر…) اولین کسی باشید که این پست را میپسندد. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 3 پاسخ

گردش های حدودا بی هدف!

شنبه شب. اوه کی شب شد! ساعت, …اوه۸و۷دقیقه؟ آخه چه جوری؟ درس می نویسم. تمرین های کانون. درس آخر از (بیشتر…) اولین کسی باشید که این پست را میپسندد. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 3 پاسخ

سلام جمعه!

صبح جمعه. مثل اینکه آمدیم باز. خدایا هیچ کجا خونه آدم نمیشه. این روزها چنان… حس می کنم این روزهای من (بیشتر…) ۱ نفر این پست را پسندید. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 3 پاسخ

۲درجه خلاف جهت!

صبح۱شنبه. غیبت از محل کار. هفته تاریک دیوونه. جفت سیستم هام رو دیروز بردم بیمارستان. بزرگه موند اونجا. (بیشتر…) ۱ نفر این پست را پسندید. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 5 پاسخ

صبح جمعه با خودم!

صبح جمعه. کیبورد این فسقل و خود این فسقل دیشب مرخص شدن. یعنی نیمه مرخص. امروز۱کلمه درس نخوندم. تا الان (بیشتر…) ۱ نفر این پست را پسندید. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 3 پاسخ

کمی قدمرو در امتداد ظهر تعطیل.

۴شنبه. به طرف گذشتن از مرز ظهر پیش میریم. امروز خیلی درس نخوندم. اینجا شلوغ بود. هنوز هم هست. کتاب هام (بیشتر…) اولین کسی باشید که این پست را میپسندد. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 4 پاسخ

بین۲نیمه

صبح۱شنبه. تعطیل. خونه سر درس. خدایا تعطیلات رو بیشترش کن. کلاس آیلتس۲هفته گذشته تموم شد. عصر۴شنبه. بچه (بیشتر…) اولین کسی باشید که این پست را میپسندد. پسندیدن نپسندیدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | 4 پاسخ