باز هم خاطرات!

سلام هوای آشنای من. کاش نشنوی سلامم رو! آخه توی دلم بهت می فرستمش که شاید سبک تر بشم.
حال صبح چه طوره؟ هنوز قشنگه مگه نه؟ از شکوفه های خاک آشنا چه خبر؟ هنوز4فصلن مگه نه؟ نسیم خودمونی الان کجا هاست؟ هنوز اسم ها رو اشتباه می کنه و نوازش های همه رو اشتباهی تحویل میده مگه نه؟ چه خبر از خاک، از آسمون، از شب های روشن و از روز های شفافی که فقط و فقط مال خودت بود و مال خودمون؟ از باقیه خودمون ها چی؟ همه بهارن مگه نه؟
لبخند هنوز شاده؟ مهتاب هنوز میاد مهمونی؟ ستاره ها هنوز نور بازی می کنن واسه خاک ما؟ خاک شما؟ خاک آشنای عزیزِ من؟
دلم تنگ شده واسهت. واسه تمامِ تمامِ عشق. راستی چه خبر از حال عشق؟ شنیدم1کمی تب داشت. شنیدم دردِ تاریکِ تاریکی ها1کمی اذیتش کرده بود. شنیدم بیمار بود عشق! بهم گفتن باید درمونش کنیم. باید درمونش کنید. چی شد عاقبت؟ درمونش کردید یا نه؟ الان حالش چه طوره؟ سلامته؟ درست شده؟ رفتن تاریکی ها؟ رفته تب و دردش؟
هوای آشنای آشنای من! چه خبر از خودت؟ هوات؟ فضات؟ هنوز بهشته؟ هنوز شب و روزت روشنه؟ هنوز صاف و سبکه هوات؟ هنوز عزیزه فضات؟
این آخری رو که می دونم هست! هنوز هست. همیشه هست!
از حال من اگر بخوایی، اگر بخوایی، تاریکم خیلی تاریک! تاریک مثل شب! سردم مثل یخ بندون های چله زمستون!
اینجا از بس سرده قلم توی دستم یخ زده انگار. حتی شعله های توی قلب هم یخ می زنه اینجا از سرمایی که تمومی نداره. در غیبت مهتاب، در غیبت ستاره، در غیبت عشق، همراه مجسمه خاطراتِ من! سرد و سرد و سرد! تاریک، بی تکرار، از جنس پایان های ابدی، تلخ، تلخ، تلخ!
دلم تنگ شده واسه عشق. دلم تنگ شده واسه دست های محبت. دلم تنگ شده واسه گریه های دسته جمعیِ از سر شادی. حتی گریه های دسته جمعیِ از سر درد! دلم تنگ شده واسه هوای آشنای آشنات. دلم تنگ شده واسه پایان حسرت ها!
دلتنگی سلام می رسونه و میگه جای تمامت رو گرفته توی دلم. میگه اگر اسمش هنوز یادته نگرانش نباش خودم دربست همراهشم. تا آخرش. تا انتهاش. تا پایانِ پایانش!
گاهی می بینم همه دیروز ها رو توی خواب. گاهی می دونم خوابه. گاهی اون ستون های آشنا رو می خوام که وسط شلوغی های رنگی بغل کنم بچسبم تا جا بمونم از بیداری. ولی خواب آهسته پیش میره بدون من، همراه همه چیز، همراه دیروز های عزیز و همراه تو هوای آشنای من! میرید و من جا می مونم. جا می مونم توی بیداری های تلخ! باز هم دلتنگی، باز هم درد، باز هم سکوتی که نباید بشکنمش، باز هم خاطرات، خاطرات،
باز هم خاطرات!
صبح میاد و شما ها نیستید. همراهش شروع میشم. پیش میرم. به شب می رسم. شب می رسه و شما ها نیستید. رفتید. همراه دیروز های من رفتید. از واقعیت های من رفتید. از امروز های من رفتید. از همه جا رفتید. دیروز شدید و سراب شدید و خاطره شدید برای من. شب پیش میره و شما ها نیستید. شما ها رفتید. رفتید و من اینجا، وسط واقعیت های واقعی بدون گرمای خاطرات دست هاتون جا موندم! من جا موندم و تنها من. همراه مجسمه های ساکت خاطرات!
این روز ها دارم تمرین می کنم. تمرین می کنم تا بخندم. می خندم بلند و بلند. قاه قاه! به خاطر دل های دلواپسی که نمی خوام شبیه مال خودم سرد بشن. و شاد میشم که نگاهی نیست ببینه سیل اشک هام رو درست وسط خندیدن ها، شاد گفتن ها، شاد نوشتن ها، این روز ها تمرین می کنم نقش دیروز هام رو! موفق نیستم ولی باز تمرین می کنم و باز تمرین می کنم و باز هم. کسی نمی دونه اینهمه دلتنگی هام رو. اون هایی که باور نمی کنن بیگانه شدن وسط سکوتی که نشکست. اون هایی که باور می کنن می خندن به دلتنگ شدن هام. خنده هایی همراه نصیحت. ساده میگن ساده رها کن و من در می مونم در توضیح اینکه عشقم بود پریدن توی هوات هوای آشنای من! توضیح نمیدم این روز ها. می خندم. بلند و بلند. تأیید می کنم سفت و سفت. که درست میگید باید رها کنم. که رها می کنم. که رها کردم دیگه تموم شده. نمیگم دلم تنگ میشه هنوز. نمیگم هر زمان ازشون می پرسم چه خبر توی دلم خبر از حال و هوای تو می خوام که نیست! نمیگم گریه هام رو. نمیگم هوام رو. نمیگم شب هام رو. نمیگم!
چی بگم بهشون؟ چی بگم؟ اینکه وسط این دیوونه بازار من از دیوونگی گذشتم؟ بگم نمی تونم شاد بپرم داخل هوایی که نفس کشیدنش کار من نیست؟ بگم دردم میاد از اینهمه دردی که توی باور کسی نیست؟ اینهمه دلتنگی که توی هوای هیچ منطقی نیست؟ بگم نمی تونه یادم بره که1جایی از این جهان کاغذی1عشق هست که عشق من بود و دیگه نیست! 1بهشت هست که دیگه جای من نیست! 1هوای آشنای عزیز هست که دیگه هوای من نیست! نیست! نیست!
این ها رو نمیشه به کسی بگم. من نمیگم و اون ها رفته رفته باور می کنن که دارم بر می گردم به خط راست. بذار باور کنن تا تموم بشن دلواپسی هام برای دلواپسی هاشون. بذار ندونن واقعیت رو تا عشق دیگه تاریک نشه. بذار لبخند از اسارت قهر برگرده به هوات. بذار تو باز هم بشی هوای آشنای شاد. هوایی که آشناست شادی هاش! مهتابش! شب هاش! خنده هاش! هواش! هرچند بیگانه با هوای من! بذار درست باشه تمام هوای آشنای من! بذار کسی ندونه دلتنگی هام رو! شب هام رو! گریه هام رو! دردم رو! پایانم رو! بذار نباشم تا تو باشی. تو هوای آشنای من!
من باشم و شب ها و دیوار! من باشم و چشم های شب بیدار! من باشم و خاطرات! با خاطری آسوده از آبادی های هوای تو!
خوابم میاد! دلم تنگ شده و چه قدر خوابم میاد! می خوام بخوابم تا باز خواب ببینمت! باز وسط خواب های شاد و شلوغ، تو باشی و من باشم و پرواز های بلند، توی هوای تو! بغل کنم ستون های آشنا رو وسط شلوغی های رنگی و این بار ندونم که خواب می بینم. بدون ترس از گذشتن ها و تموم شدن های خواب ها تکرار کنم پریدن هام رو در هوای تو! بدون اینکه بدونم خواب ها میرن و تموم میشن. بدون اینکه بدونم باز هم می رسم به مرز بیداری. تنها من بدون تو. بدون عشق. بدون لبخند و بدون مهتاب و بدون دلم. دلی که جا مونده وسط خواب هام. توی هوای آشنای من. توی هوای تو!

هنوز بیدارم. هنوز من هستم و دلتنگی. هنوز من هستم و انتظار. انتظارِ خوابی که به مژه های خیس نمیاد. هنوز من هستم و انتظارِ خوابِ هوای تو! هوای آشنای من! خواب هایی که کوتاهن ولی عزیز. میان و مثل موج هایی از بهشت رد میشن. اون ها می گذرن و شما ها همراهشون میرید. میرید بدون من که جا می مونم وسط بیداری های واقعی و تاریک. باز هم دلتنگی، باز هم درد، باز هم سکوتی که نباید بشکنمش، باز هم خاطرات، خاطرات،
باز هم خاطرات!

۱ نفر این پست را پسندید.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

14 دیدگاه دربارهٔ «باز هم خاطرات!»

 1. رضا می‌گوید:

  عشق. راستی چه خبر از حال عشق؟ شنیدم۱کمی تب داشت. شنیدم دردِ تاریکِ تاریکی ها۱کمی اذیتش کرده بود. شنیدم بیمار بود عشق! بهم گفتن باید درمونش کنیم. باید درمونش کنید. چی شد عاقبت؟ درمونش کردید یا نه؟ الان حالش چه طوره؟ سلامته؟ درست شده؟ رفتن تاریکی ها؟ رفته تب و دردش؟
  لااااااااااااااااااااااااااااااایک!
  فقط هیچی!
  بیخیال! این نیز بگذرد!
  میام میخونم ولی به دونه سر صدا خخخ
  خوش باشید پریسا خانوم!
  بای

  • پریسا می‌گوید:

   چی شد عاقبت؟ درمونش کردید آیا؟ رفتن درد ها؟ رفتن تاریکی ها؟ تو بیشتر می دونی بگو تا بدونم. بخون برام از هوا هایی که دیگه آشنا نیست!
   ایام به کام.

 2. وحيد می‌گوید:

  سلام. الان اين داستانه يا همين طوري نوشتي آيا؟
  تكليف رو معلوم كن فعلا ببينم چي ميگي الان؟
  الان من بايد بگم خخخخ يا بايد بگم خخخخ؟
  ولي فكر كنم هر دو تاش خخخخخخ باشه. يعني خخخخ خخخخخخ خخخخخ خخخخخ خخخخ

  • پریسا می‌گوید:

   سلام وحید. همون آخرش رو بچسب یعنی همون خخخ رو عشقه که هیچی دیگه که عشقه. پس همه با هم، خخخ خخخ خخخ خخخ خخخ!

 3. له له می‌گوید:

  سلااام عزیز
  رو براهی
  امیدوارم همه چی عالی باشه
  میگما جریانه خخخخ خخخخخ خخخخخ خخخخ چیسته هااان
  بومنم بگین خو خخخی
  شاااد باشی
  بی بیخیاله همه چی شااادهه شاااد رها از همه چی

  • مینا می‌گوید:

   جریانش اینه که میخواد حواس مارو از گذاشتن تکبال دو پرت کنه شکلک فراااااااااااااااااااار

   • پریسا می‌گوید:

    میناااا این وسط ننویس دفعه دیگه باید جعلت کنم یعنی کامنتت رو جعل کنم یعنی بردارمت از این بالا کپی بزنمت اون پایین ولی آخه اون مدلی که کامنته رو من به نام و نشون تو دادم این تقلبه درست نیستش که!

  • پریسا می‌گوید:

   سلام عزیز. جریان این خخخ ها از زمانی شروع شد که این یکیه چی نشده گفته بود نخندیم بهش این وحید بهش خندید بعدش من جریمه شدم الان هر دفعه وحید میاد همین طوری بی خودی و با خودی بهم می خنده! شکلک خشم.
   بیخیالم من بیخیالم. من، من بیخیالم ببین! ببینید من، من خیالم نیست اصلا خیالم نیست ابدا خیالم نیست.
   خدایا! خدایا ای خدای من!
   بیخیال من خوبم. من خوبم! بهتر هم میشم. البته که میشم. باید بشم. باید بشم!

  • پریسا می‌گوید:

   نه قهر نکن لطفا! ببین دلت که نمی خواد واسه خاطر قهر تو هم تکرار کنم اون داستان10شب تا5صبح رو، من که یادمه تو هم می دونم که یادته. خدا تکرارش رو واسه هیچ دشمنی نخواد! خلاصه من دیگه نفس ندارم واسه این تکرار ها. می دونم دلت نمی خواد. دلت نمیاد! مطمئنم که دلت نمیاد. پس قهر نکن باهام. نمی کنی می دونم!

 4. نوکیا ان82 می‌گوید:

  بادرود@ من اینجا فقط تعدادی میش مشاهده کردم… چند نفر گفتند میشم… پس من بزم…لطفا میشها یک طرف و بزها یک طرف…@

  • پریسا می‌گوید:

   سلام نوکیا. چی؟ میش و بز چیه؟ الان میرم بخونم اون بالا رو ببینم چیچی گفتی!
   آهان دیدم. خدا بگم حفظت کنه نوکیا این مدلی داخل نوشته خودم سر کار می ذاریم آخه این درستهههه خخخ! خدا بده1موقعیت خیلی مناسب رو واسه1شیطونیه20که این نوکیا و از این بدتر خودم حسابی شیطونی کنیم و تخلیه انرژی بشیم و از خستگی بی افتیم1طرف و جهانی تا چند ساعت از دست جفتمون آرامش بگیره!
   راستی نوکیا! فردا دارم میرم آب بازی. نردبون و چوب داخلش نیست ولی بذار امتحان کنم ببینم چه قدر کمک می کنه. فقط می خوام اون قدر خسته بشم که دیگه حال نداشته باشم فکر کنم به…
   خلاصه اینکه فردا دارم میرم آب بازی.
   شاد باشی از همیشه تا همیشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ معادله ی امنیتی را در کادر بنویسید. *